Příručka

Příručka

Stavební povolení na garáž

Stavební povolení na garáž je potřeba konsultovat na Obecním nebo Městském úřadu příslušném dle vašeho bydliště. Ve stavebním zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů existuje zápis (§ 103 odst. 1), který říká:

Garáž do 25m2 zastavěné plochy dle § 103 odst. 1) písm. a) stavebního zákona 183/2006 Sb. nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení. Takové garáže se povolují v režimu územního souhlasu dle §96 odst. 2) písm. a) zákona 183/2006 Sb. Formulář „Oznámení o záměru k vydání územního souhlasu“ je přílohou č. 7 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.powierzchni działki.

Garáž se zastavěnou plochou nad 25m2, je nutné zajistit dle § 103 odst. 1) písm. a) stavebního zákona 183/2006 Sb. rozhodnutí o umístění stavby neboli územní rozhodnutí a stavební povolení. Stavební úřad může obě řízení sloučit.

Jak můžete objednat garáž?

Objednávky můžete podat:

Jak dlouho se čeká na garáž?

Doba očekávání na objednanou garáž činí od 50 do 60 pracovních dnů.

Aktualnie zamówione garaże zostaną zamontowane na początku nowego roku.

Lhůta montáže

Cca 3-4 dny před plánovaným příjezdem telefonicky informujeme každého zákazníka o termínu montáže garáže. Zároveň si ještě jednou potvrzujeme přesné rozměry objednané garáže, místo montáže a fakturační údaje.

Záruka na garáž

Naše firma poskytuje záruku na námi provedenou garáž na základě daňové faktury nebo pokladního dokladu. Záruka se poskytuje na dobu dvou let .

Jak zaplatit za garáž?

Platbu za provedenou garáž přijímáme po montáži garáže. Zálohu za zakázku vyžadujeme pouze v případě velkých a atypických konstrukcí.

Příprava podloží

Příprava terénu pod garáž NA STRANĚ ZÁKAZNÍKA.

Terén pod montáž garáže je třeba vyrovnat a nivelovat .

Provedení betonového potěru je nejlepším řešením pro přípravu terénu pod garáž. Tento potěr musí být větší o cca 20 cm od rozměrů garáže, je třeba zohlednit rozměry a diagonálu potěru.

Jiným řešení může být vyrovnání terénu a uložení chodníkových dlaždic na vnějších rozměrech garáže. Počet dlaždic musí být přizpůsoben rozměrům plánované garáže: 4, 6 nebo více.

Garáž se může také namontovat na dlažební kostku.

Kotvení garáže

Po montáži garáže je jí třeba neprodleně ukotvit k podloží! Kotvení je na straně zákazníka.

Kotvení garáže můžete objednat u nás jako dodatečnou službu při objednání garáže. V takovém případě je třeba určit druh podloží a my stanovíme cenu a způsob upevnění garáže.

Slovníček

Chlorkaučuková barva – antikorozní základová snadno kryjící podklad, která tvoří nátěr s velkou odolností proti korozi, dobrou odolností proti působení vody, dobrou přilnavostí ke kovovému podloží, vysokou tvrdostí, elasticitou a odolností proti nárazu.

Příhradová konstrukce – je provedena z profilu tvaru C o rozměrech: 50x50x3 mm. Dodatečné zpevnění střešní konstrukce. Používána zejména v případě když nám záleží na odstranění příčky a také jako zpevnění sedlové střechy.

Akrylové plechy – potažené, lidově řečeno barevné, jsou to pozinkované plechy, potažené plastem. Ten plastový povlak slouží jako povrchová úprava a ochranná vrstva zlepšující odolnost plechu proti působení škodlivých vnějších faktorů. Vzorky barev jsou na paletě RAL. Existuje možnost volby barvy v matu nebo lesku. Plech je primárně zabezpečený dodatečnou folií, kterou zákazník po montáži musí odstranit.